Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Overeenkomst

Artikel 5 - Betalingen

Artikel 6 - Levering

Artikel 7 - Garantie

Artikel 8 - Retourbeleid

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Artikel 10 - Overmacht

Artikel 11 - Helm

Artikel 12 - Nietigheid

Artikel 13 - Geschillen

 

 

1. Definities

Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Myscootparts.nl een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten. 

2. Identiteit van de ondernemer

Myscootparts.nl

Vestigingsadres
Olgerweg 55
9723EB Groningen

Postadres
Postbus 5209
9700GE Groningen 

Telefoonnummer: 085-2102433
Bereikbaarheid: Op werdagen van 9.00 tot 17.00

KvK-nummer: 02035088
BTW code nummer: NL803046236B01

3. Toepasselijkheid

3.1) Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Myscootparts.nl gesloten overeenkomsten. 

3.2) De overeenkomst tussen Myscootparts.nl en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht. 

4. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen partijen komt mondeling dan wel schriftelijk tot stand, dan wel doordat Myscootparts.nl met uitvoeringshandelingen is begonnen.

5. Betalingen

Betalingen kunnen geschieden op door Myscootparts.nl aangegeven wijze.

6. Levering

6.1) Levering geschiedt op het huis- of postadres van koper of ten kantore van Myscootparts.nl.

6.2) Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering. 

6.3) De prestatie van Myscootparts.nl wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen. 

6.4) De levering geschiedt ten alle tijden franco bij een totaal factuurbedrag van 100 euro (honderd euro) of meer. Wanneer het totaal factuurbedrag onder de 100 euro is, worden er verzendkosten a 6,90 euro (zes euro negentig) in rekening gebracht.

7. Retourbeleid

7.1) Indien je niet tevreden bent over het geleverde product of een verkeerde bestelling hebt geplaatst is het mogelijk om het pakketje retour te sturen. Je hebt dan het wettelijke recht deze order of een product binnen 14 dagen aan ons retour te zenden (Boek 7, Artikel 46d Burgerlijk Wetboek).

Terugsturen gebeurt voor eigen rekening, wij accepteren geen ongefrankeerde zendingen of zendingen waarvoor wij moeten betalen. Mocht er sprake zijn van een fout van Myscootparts.nl of valt een artikel onder garantie dan worden de verzendkosten achteraf vergoed.

7.2) Retourzendingen dienen te worden voorzien van een begeleidende brief met hierin de volgende gegevens: voor- en achternaam, klantnummer, bestellingnummer en reden van retourneren. Zonder deze gegevens kan je zending niet in behandeling worden genomen. Laat tevens weten of je een nieuw product wenst te ontvangen of dat je het bedrag teruggestort wilt hebben. Vul in dit geval ook je rekeningnummer in.

8. Garantie

De garantie die op de door Myscootparts.nl geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaken. Bij deze fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant en/of importeur bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. 

9. Aansprakelijkheid

9.1) Myscootparts.nl is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht. 

9.2) Myscootparts.nl is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade. 

9.3) Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen. 

9.4) Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. Myscootparts.nl is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

10. Overmacht

In geval van overmacht is Myscootparts.nl bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn. 

11. Helm

11.1) De door Myscootparts.nl geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden. 

11.2) Hoewel het dragen van de door Myscootparts.nl geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Myscootparts.nl sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit. 

12. Nietigheid

Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden. 

13. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Groningen, onverminderd het recht van Myscootparts.nl om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

 

Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Winkelmand Afrekenen

Categorieën

Zoeken

  • Accu helmen kopen?


  • Goedkope sloten kopen?


  • Goedkope windschermen kopen?


Nieuwsbrief